Tủ báo cháy 30 kênh Yun-Yang YF1-0040L
Tủ báo cháy 30 kênh Yun-Yang YF1-0040L
Tủ trung tâm báo cháy 40 kênh ( fire alrm con troll panel 40Zone ) lắp tối đa 40 chuông báo cháy .Mỗi Zone 1 chuông báo cháy,bảo đảm uy tín chất lượng
not rated 24.000.000  Thêm vào giỏ
Tủ báo cháy trung tâm Yun-Yang 30 kênh YF1-0030L
Tủ báo cháy trung tâm Yun-Yang 30 kênh YF1-0030L
Tủ trung tâm báo cháy 30 kênh ( fire alrm con troll panel 30Zone ) lắp tối đa 30 chuông báo cháy .Mỗi Zone 1 chuông báo cháy,bảo đảm uy tín chất lượng
not rated 18.759.000  Thêm vào giỏ