Quy Chuẩn 06 Về Phòng Cháy Chữa Cháy

posted in: Tin Pccc | 0

Quy Chuẩn 06 Về Phòng Cháy Chữa Cháy

Quy chuẩn 06 về phòng cháy chữa cháy quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình,công tác bảo dưỡng pccc s

Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy

Quy định chung của tiêu chuẩn bảo dưỡng phòng cháy chữa cháy 06 về phòng cháy chữa cháy quy định:

Đối tương áp dụng: các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng nhà dân dụng và nhà công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn này.

phòng cháy chữa cháy - pccc 33
phòng cháy chữa cháy – pccc 33

Các quy định chung:

Trong các nhà khi thiết kế phải có các giải pháp kết cấu bình cứu hỏa , quy hoạch không gian và kỹ thuật công trình để đảm bảo khi cháy xảy ra thì:

– Mọi người trong nhà có thể sơ tán ra bên ngoài tới khu vực an toàn trước khi xuất hiện nguy cơ đe dọa tính mạng và sức khỏe do tác động của các yếu tó nguy hiểm của đám cháy

– Có khả năng cứu người

– Lực lượng và phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy có thể tiếp cận đám cháy và thực hiện các biện pháp chữa cháy, cứu người và cứu tài sản

Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy

– Không để cháy lan sang các nhà bên cạnh, kể cả trong trường hợp nhà đang cháy bị sập đổ

– Hạn chế các thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về vật chất, bao gồm bản thân ngôi nhà và các tài sản bên trong nhà

Trong quá trình xây dựng phải đảm bảo:

– Ưu tiên thực hiện các giải pháp phòng cháy chữa cháy theo thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành và được thẩm duyệt theo quy định

Quy Chuẩn PCCC

– Thực hiện các yêu cầu phòng cháy chữa cháy cho các công trình xây dựng, các công trình phụ trợ và các quy định phòng cháy chữa cháy trong thi công lắp đặt theo pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành

– Trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định và trong trạng thái sẵn sằng hoạt động

– Khả năng thoát nạn an toàn và cứu người, cũng như bảo vệ tài sản khi xảy ra cháy trong công trình đang xây dựng và trên công trình

Trong quá trình khai thác và sử dụng phải:

– Giữ nguyên cấu trúc, nội thất của nhà và khả năng làm của các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng với yêu cầu của thiết kế và các tài liệu kỹ thuật lập cho chúng

– Thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật hiện hành

– Không được phép thay đổi kết cấu hay giải pháp quy hoạch không gian và kỹ thuật công trình mà không có thiết kế được phê duyệt theo quy định

– Khi tiến hành sửa chữa, không cho phép sử dụng các cấu kiện và vật liệu không đáp ứng các yêu cầu của các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

Khi nhà được cấp phép ở điều kiện phải hạn chế về tải trọng cháy, về số người trong nhà hoặc trong bất kỳ phần nào của nhà, thì bên trong nhà phải đặt thông báo về những hạn chế này ở những nơi dễ thấy.

Khi phân tích tính nguy hiểm cháy của nhà, có thể sử dụng các tình huống tính toán dựa trên tương quan giữa các thông số, sự phát triển và lan truyền các yếu tố nguy hiểm của đám cháy, việc sơ tán người và tổ chức chữa cháy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *