Thiết bị báo khí độc Carbon hoạt động độc lập Guardsman GS-106
Thiết bị báo khí độc Carbon hoạt động độc lập Guardsman GS-106
Thiết bị báo khí độc - Thiết bị báo khí độc Carbon hoạt động độc lập Guardsman GS-106 , Khi phát hiện khí độc Carbon Monoxide, GS-106 lập tức báo động ( hụ còi ).
not rated Đọc tiếp
Thiết bị báo khí độc carbon Nighthawk – BKD220812
Thiết bị báo khí độc carbon Nighthawk – BKD220812
Thiết bị báo khí độc: Thiết bị báo khí độc carbon Nighthawk - BKD220812 Bảo vệ gia đình, nơi làm việc khỏi những nguy hiểm tiếp xúc với carbon monoxide dễ dang lắp đặp, chi phí hợp lý
not rated 625.800  Thêm vào giỏ