Đầu dò khói ion  System Sensor 12VDC 1412
Đầu dò khói ion System Sensor 12VDC 1412
Đầu dò khói ion System Sensor 12VDC 1412
not rated 533.000  Thêm vào giỏ
Đầu dò nhiệt gia tăng cố định 57oC GE Security 281B-PL
Đầu dò nhiệt gia tăng cố định 57oC GE Security 281B-PL
Đầu dò nhiệt gia tăng cố định 57oC GE Security 281B-PL
not rated 245.000  Thêm vào giỏ
Trung tâm báo động  báo cháy NetworX  24Zone NX-8
Trung tâm báo động báo cháy NetworX 24Zone NX-8
Trung tâm báo động báo cháy NetworX 24Zone NX-8
not rated 5.596.000  Thêm vào giỏ
Trung tâm báo trộm  báo cháy NetworX  72Zone NX-8E
Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 72Zone NX-8E
Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 72Zone NX-8E
not rated 13.910.000  Thêm vào giỏ