Báo trộm không dây KARASSN KS-269C
Báo trộm không dây KARASSN KS-269C
Tương thích với giao thức Ademco Contact ID. Báo cáo tắt/mở kích hoạt đến trung tâm giám sát.
not rated 1.600.000  Thêm vào giỏ