Trung tâm báo động, báo cháy VISTA – 32FB
Trung tâm báo động, báo cháy VISTA – 32FB
Trung tâm báo động, báo cháy VISTA - 32FB, 8 ZONES,75 mã người sử dụng, 2 partitions, mở rộng 32zone, mở rộng modul không dây, kèm biến thế, ắc qui, vỏ hộp.
not rated 10.706.000  Thêm vào giỏ
Trung tâm báo trộm  báo cháy NetworX  72Zone NX-8E
Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 72Zone NX-8E
Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 72Zone NX-8E
not rated 13.910.000  Thêm vào giỏ
Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX  6Zone NX-6
Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 6Zone NX-6
Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 6Zone NX-6 - Có thể mở rộng lên 48 vùng kiểm soát (Card mở rộng 16 vùng NX-216). - Tối đa 24 bàn phím. - 4 ngõ ra on-board. - 99 mã người dùng 4 chữ số hoặc 66 mã người dùng 6 chữ số.
not rated 3.139.000  Thêm vào giỏ
Tủ báo cháy 30 kênh Yun-Yang YF1-0040L
Tủ báo cháy 30 kênh Yun-Yang YF1-0040L
Tủ trung tâm báo cháy 40 kênh ( fire alrm con troll panel 40Zone ) lắp tối đa 40 chuông báo cháy .Mỗi Zone 1 chuông báo cháy,bảo đảm uy tín chất lượng
not rated 24.000.000  Thêm vào giỏ
Tủ báo cháy trung tâm 70kênh Yun-Yang YF1-0070L
Tủ báo cháy trung tâm 70kênh Yun-Yang YF1-0070L
Tủ trung tâm báo cháy 70 kênh ( fire alrm con troll panel 70Zone ) lắp tối đa 70 chuông báo cháy .Mỗi Zone 1 chuông báo cháy,bảo đảm uy tín chất lượng
not rated 43.275.000  Thêm vào giỏ
Tủ báo cháy trung tâm Yun-Yang 30 kênh YF1-0030L
Tủ báo cháy trung tâm Yun-Yang 30 kênh YF1-0030L
Tủ trung tâm báo cháy 30 kênh ( fire alrm con troll panel 30Zone ) lắp tối đa 30 chuông báo cháy .Mỗi Zone 1 chuông báo cháy,bảo đảm uy tín chất lượng
not rated 18.759.000  Thêm vào giỏ
Tủ báo cháy trung tâm Yun-Yang YF1-0010L
Tủ báo cháy trung tâm Yun-Yang YF1-0010L
Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh ( fire alrm con troll panel 10Zone ) lắp tối đa 10 chuông báo cháy .Mỗi Zone 1 chuông báo chá đảm bảo uy tín chất lượng,bảo hành lâu dài
not rated 8.065.000  Thêm vào giỏ
Tủ trung tâm 4 kênh báo cháy Yun Yang YF3-0004L
Tủ trung tâm 4 kênh báo cháy Yun Yang YF3-0004L
Thiết bị báo cháy Yun Yang - Tủ trung tâm 4 kênh báo cháy Yun Yang YF3-0004L chiết khấu lớn cho khách hàng mua với số lượng lớn, chất lượng uy tín, bảo hành lâu dài.
not rated 7.750.000  Thêm vào giỏ
Tủ trung tâm báo cháy 12 kênh Yun Yang YF3-0012L
Tủ trung tâm báo cháy 12 kênh Yun Yang YF3-0012L
Thiết bị báo cháy Yun Yang - Tủ trung tâm báo cháy 12 kênh Yun Yang YF3-0012L, phân phối với giá thành tốt nhất, chiết khấu lớn cho khách hàng mua với số lượng lớn.
not rated 11.520.000  Thêm vào giỏ
Tủ trung tâm báo cháy 16 kênh Yun Yang YF3-0016L
Tủ trung tâm báo cháy 16 kênh Yun Yang YF3-0016L
Tủ trung tâm 16 kênh (Fire alrm control Panel 16 Zone) lắp tối đa 16 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy
not rated 15.100.000  Thêm vào giỏ
Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh Yun Yang YF3-0024L
Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh Yun Yang YF3-0024L
Tủ trung tâm 24 kênh (Fire alrm control Panel 24 Zone) lắp tối đa 24 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy
not rated 21.520.000  Thêm vào giỏ
Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh Yun Yang YF3-0008L
Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh Yun Yang YF3-0008L
Thiết bị báo cháy Yun Yang - Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh Yun Yang YF3-0008L chất lượng uy tín, bảo hành dài hạn, triết khấu lớn cho hóa đơn mua với số lượng nhiều.
not rated 9.540.000  Thêm vào giỏ